DomusVi heeft besloten om in elk land waar de groep is gevestigd, op verschillende niveaus organen voor gezinsvertegenwoordiging op te richten, afhankelijk van de lokale context.

Deze organen zullen de gezinnen vertegenwoordigen, zodat zij actiever kunnen bijdragen aan de verbetering van ons aanbod, maar zij zullen ook een adviserende functie hebben bij de opbouw en het gebruik van instrumenten die ter beschikking van de structuren worden gesteld om de tripartiete relatie die in de instelling tot stand komt tussen een bewoner, zijn of haar familieleden en het team dat hem of haar ondersteunt, te vergemakkelijken.

In Frankrijk werkt de groep aan de oprichting van een nationale familieraad. Zonder een emanatie te zijn van de raden voor maatschappelijk leven (raden waarin alle actoren van elk Ehpad zijn verenigd), zal de nationale familieraad nauw samenwerken met deze lokale instanties om zijn werkzaamheden en overwegingen te voeden met de feedback van verkozenen, bewoners en gezinnen.

In Spanje zullen in 2023 de lokale familieraden van start gaan, die in sommige residenties al bestaan en tegen 2024 in het hele land veralgemeend zullen zijn.