EXPERT IN ZORGVERLENING

Het beroep krijgt een andere dimensie wanneer onze teams kennis, expertise en menselijkheid combineren met één doel voor ogenhet welzijn van onze bewoners en hun families.

 

PIONIER IN HART EN ZIEL

De verwachtingen van bewoners en hun families veranderen continu, ze rekenen op meer dan een minimale dienstverlening. We moeten dus weten hoe we moeten innoveren, verrassen en meer kunnen bieden dan een standaarddienst.

 

GEDEELD VERTROUWEN

In de omgang met mensen is niets mogelijk zonder wederzijds vertrouwen.

Dat vertrouwen moet volledig en compleet zijn, niet onderhandelbaar, permanent, wederzijds: het resultaat van een onwrikbare toewijding.

 

OPRECHTE EMOTIES

Nu het leven een andere vorm aanneemt, is het noodzakelijk om emoties op een eenvoudige manier toe te laten, altijd op een positieve manier.

Want niets is belangrijker dan echt zijn.

 

DE BETEKENIS VAN DE ANDER

De ander voor laten gaan, altijd beschikbaar zijneen luisterend oor biedenempathisch zijnop een natuurlijke manier, als een zesde zintuig: vanuit een menselijk, oprecht oogpunt.