De DomusVi-groep wil haar bewoners een uitmuntende dienstverlening bieden, met inachtneming van de ethische principes die van toepassing zijn op haar eigen activiteiten en bedrijfsvoering, en door zich maatschappelijk verantwoord te gedragen tegenover alle belanghebbenden.

Onze ethische code nodigt alle werknemers uit om zich tijdens hun werkzaamheden de juiste vragen te stellen om dagelijks op verantwoorde wijze te handelen.

De code is bedoeld om iedereen te helpen de juiste keuzes te maken en zichzelf ethisch en maatschappelijk verantwoord te gedragen, in overeenstemming met onze waarden die essentieel zijn voor het creëren van duurzame waarde.

Neem contact met ons op: compliance@domusvi.com