Zorgen voor de meest kwetsbaren, ouderen, daar zetten we ons dagelijks voor in.


We hebben besloten om een stap verder te gaan. We moeten ons op meer vlakken inzetten: we willen net zo goed zorgen voor onze gemeenschappen en onze leefruimten, als we dat doen voor senioren.

Onze MVO-aanpak is gebaseerd op 3 pijlers – milieu, sociaal en bestuur – en vertaalt zich in 7 prioriteiten en praktische stappenplannen, maar ook in de vele lokale initiatieven die dagelijks in onze complexen worden georganiseerd. Het is de optelsom van de acties van elke persoon waardoor we positief kunnen handelen voor de toekomst en het welzijn van iedereen.


Samen komen we verder en slagen we erin om alle generaties een goede oude dag te bieden.

ONZE 7 PRIORITEITENMILIEU

Het energieverbruik verminderen door efficiënte woonruimten te bouwen en te gebruiken

 

Ons afval beheren door het te verminderen en recyclen


SOCIAAL

Goede arbeidsomstandigheden garanderen door te zorgen voor kwalitatieve ruimtenopleidingen en begeleiding

Het werk anders organiseren door flexibel te zijn, om zo oplossingen te vinden voor de problemen van onze medewerkers en tegemoet te komen aan hun verwachtingen

Het werk en de vaardigheden van elke persoon waarderen


BESTUUR

 

Risico's van zware schendingen van mensenrechten, gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu opsporen en voorkomen door middel van ons crisisplan

Onze MVO-aanpak in onze bedrijfscultuur en onze dagelijkse processen integreren.