De kwaliteit van de dienstverlening in al onze activiteiten is een essentiële factor die van DomusVi een voorbeeld maakt in de ondersteuning van senioren en hulpbehoevenden.


De groep wil haar uitbreiding in Frankrijk, Europa en de rest van de wereld op deze eis baseren, door oplossingen te bieden die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de bevolking in elk land.


De afdelingen Kwaliteit en Leven en Zorg van de groep in Frankrijk werken dagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van onze diensten, in het kader van een continu verbeteringsproces. Deze kwaliteitsaanpak is gericht op inspraak en houdt rekening met alle behoeften en de omgeving van onze cliënten

Hulpmiddelen voor voortdurende verbetering van de geleverde diensten


Elk DomusVi-complex neemt deel aan een continu verbeteringsproces voor de dienstverlening aan de bewoners, de evaluatie van de beroepspraktijken en het risicobeheer, met behulp van verschillende tools.

We hebben een intern kwaliteitsreferentiesysteem ontwikkeld, O.S.R. (verplichtingen, normen en aanbevelingen), waarmee we de 600 punten uit de medisch-sociale regelgeving, kunnen combineren met de 93 kwaliteitsnormen die DomusVi naast het

bestaande wettelijke kader heeft ontwikkeld, om de best mogelijke zorg aan haar bewoners te bieden.

De toepassing van deze normen wordt beoordeeld door middel van interne audits uitgevoerd door de afdeling Audit & Kwaliteit van DomusVi.