Bescherming van persoonsgegevens

De Groep, handelend als Gegevensbeheerder, verbindt zich ertoe persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (bekend als de 'RGPD'), alsook Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd (bekend als de 'Wet Informatie Technologie en Vrijheden').

Welke persoonsgegevens worden door de Groep verwerkt?

Wanneer u op onze website contact met ons opneemt via het contactformulier, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, status, en andere persoonsgegevens die u in uw bericht vermeldt.
Wanneer u op onze websites surft, worden surfgegevens, cookies genaamd, verzameld om u toegang te geven tot de verschillende functies van de websites. Zie de pagina 'Cookies' voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens die u ons meedeelt via de contactformulieren en de gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van de website worden verwerkt met het oog op het beheer van uw informatieaanvragen.
Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens door de Groep?
De Groep verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met uw toestemming.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uitsluitend bestemd voor het bevoegde personeel van de Groep en onze technische dienstverleners.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld zonder uw voorafgaande toestemming, behalve wanneer dit bij wet of door de bevoegde administratieve of gerechtelijke instanties wordt vereist.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden twee (2) jaar bewaard vanaf de datum van uw laatste contact met de Groep.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de RGPD en de Franse wet op de gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, op correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid. U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken.
Ten slotte hebt u ook het recht om achteraf bepalingen over uw gegevens vast te stellen.
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij de functionaris voor gegevensbescherming:
- Per post: DomusVi Group - juridische dienst Frankrijk, functionaris voor gegevensbescherming - 46 rue Carnot - 92150 Suresnes
- Per e-mail: dataperso@domusvi.com
U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, die in Frankrijk de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) is.

Cookiebeleid van de groepssite

Een cookie is een klein bestand dat op de terminal van een gebruiker (computer, telefoon, enz.) wordt opgeslagen en dat informatie over de navigatie van de gebruiker op websites registreert.
Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere worden door derden geplaatst voor het gebruik van bepaalde websitefuncties en voor anonieme publieksmeting. Voor dit tweede geval is uw toestemming nodig en deze blijft 6 maanden geldig. De op deze manier verzamelde cookies maken het niet mogelijk u bij naam te identificeren.

U kunt uw toestemming geven voor elke cookie afzonderlijk of voor alle cookies samen. U kunt ze ook een voor een of globaal weigeren.
U kunt uw cookievoorkeuren beheren en wijzigen via de instellingen van uw browser of door op onderstaande link te klikken:
Uw cookievoorkeuren instellen

U kunt ook de cookies weigeren die nodig zijn voor de goede werking van de site via de instellingen van uw browser, maar dan kan uw gebruikerservaring verslechteren of zelfs bepaalde functies van de site ontoegankelijk maken.