Website gepubliceerd door:

HomeVi (DomusVi-groep)

SAS met een kapitaal van € 26 060 010,50

RCS 803 070 333 Nanterre

1 rue de Saint-Cloud -92150 Suresnes

Telefoonnummer: 01 57 32 53 00

Verantwoordelijk voor de publicatie: Ludovic BOURSIN (directeur corporate communication)

Fotocredits: Thierry Foulon, Didier Raux, Vincent Bourdon, Jean-Patrick Deya, Patrice Lapoirie, Jean-Michel Gerber, Fotolia, Blacknegative, Géraldine Aresteanu, Gettyimages.

Eigendomsrechten: elke gehele of gedeeltelijke reproductie en elke weergave van de wezenlijke inhoud van deze website, van een of meer onderdelen ervan, door welk middel dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Homevi, is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wetgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendom. De informatie, pictogrammen, foto's, afbeeldingen, teksten, videosequenties, met of zonder geluid, en andere documenten die op de website aanwezig zijn, zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Daarom is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of wijziging, geheel of gedeeltelijk, of overdracht naar een andere website verboden. De kopie op papier voor privégebruik van deze verschillende voorwerpen van rechten is toegestaan overeenkomstig artikel L122-5 van de Franse wetgeving met betrekking tot de Intellectuele Eigendom. Gehele of gedeeltelijke reproductie ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur is ten strengste verboden.