HUMAN RESOURCES STAAN CENTRAAL IN HET BUSINESSPLAN VAN DOMUSVI

DE BANEN IN ONZE SECTOR ZIJN VAN NATURE VEELEISEND, OMDAT WE ZEER OUDE MENSEN BEGELEIDEN, WAARVAN DE OVERGROTE MEERDERHEID HULPBEHOEVEND EN GEDESORIËNTEERD IS.


OM DIT ZO GOED MOGELIJK TE DOEN, RICHT DE DOMUSVI-GROEP ZICH OP 3 HOOFDLIJNEN DIE HAAR PERSONEELSBELEID STRUCTUREREN:


Een selectief en rigoureus wervingsproces.

Het continu bijstellen van de vaardigheden van haar werknemers, om de bewoners de nodige begeleiding te bieden, én voor de professionele ontwikkeling van elke werknemer.

EEN PERSONEELSBELEID dat professionele uitmuntendheid en doorlopende dienstverlening aan bewoners en hun families op prijs stelt.
De groep handelt in strikte overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, maar bepaalt ook haar eigen kwaliteitsnormen en kent op basis daarvan middelen toe.