De DomusVi Groep heeft als missie zijn bewoners de beste kwaliteit van dienstverlening te bieden, met inachtneming van de ethische principes die van toepassing zijn op zijn eigen activiteit, op zijn bedrijfsvoering en door zich maatschappelijk verantwoord te gedragen tegenover al zijn stakeholders.

Ons Handvest voor Ethische Bedrijfsvoering nodigt alle medewerkers uit om zichzelf de juiste vragen te stellen, in het kader van hun taken, zodat ze dagelijks verantwoordelijk kunnen handelen.nnHet is bedoeld om iedereen te helpen onderscheidingsvermogen te tonen en passend ethisch en maatschappelijk verantwoord gedrag aan te nemen, dat onze waarden en onze verbintenissen weerspiegelt, die essentieel zijn voor het creëren van duurzame waarde.nnAls u contact met ons wilt opnemen: compliance@domusvi.com